6-GODE-GRUNDE

Hvis I skulle hyre en konsulent til at udvikle en handlingsplan som den på uddannelsen, vil det nemt løbe op på det fire-fem dobbelte af uddannelsens pris. Udover konsulentbesparelser, bliver handlingsplanen ovenikøbet udarbejdet af én der kender virksomheden godt.


3. SPAR DYRE KONSULENTTIMER

Sideløbende med uddannelsen kan I tilrettelægge et strategiudviklingsforløb internt i virksomheden. I kan fx nedsætte en arbejdsgruppe, som kursisten deler viden og løser opgaver med efter hvert afholdt modul. Så får både kursusdeltager og organisation gavn af den nye læring.


2. LÆRING TIL ORGANISATIONEN

Udover en dygtiggjort og motiveret medarbejder får virksomheden også en medarbejder med opgraderet faglighed og CV, som kan bruges til at løse nye og fremtidige opgaver i forbindelse med virksomhedens bæredygtige forretnings-indsats.


5. OPGRADERET FAGLIGHED & CV

Undervejs i forløbet får den enkelte kursist personlig adgang til en lukket ressourceplatform med online forum, undervisningsmaterialer, værktøjer og redigérbare skabeloner. Efter endt uddannelse er der fortsat adgang, så værktøjer løbende kan tages i brug.


6. ONLINE RESOURCEPLATFORM

6 Gode Grunde

Forløbet er bygget op omkring udarbejdelsen af en handlingsplan for egen case. Derfor får I en struktureret proces for udvikling af en praktisk handlingsplan, der sikrer en integreret, forretningsdreven og værdiskabende CSR- og bæredygtighedsindsats.


1. HANDLINGSPLAN TIL VIRKSOMHEDEN

Hvis du har brug for flere gode argumenter - eller ønsker at høre mere om udbyttet og erfaringerne fra nogle af vores tidligere deltagere - er du altid velkommen til at kontakte os.


For bare 3.571 kr. + moms pr. undervisningsdag, får I et højt fagligt niveau af kompetent undervisning og sparring fra fagfolk og specialister, fagbøger, god forplejning, undervisnings-materialer, brugbar værktøjskasse samt certificering.4. VALUE FOR MONEY

Sustainable Business Change Manager er en praktisk anvendelig uddannelse og certificering, der udbydes af TANIA ELLIS - The Social Business Company®, én af Skandinaviens førende CSR trendformidlings- og rådgivningsvirksomheder.


Uddannelsen giver nyeste viden og praktiske værktøjer til ledere og rådgivere, som ønsker at arbejde med forretningsdrevet CSR og forandringsledelse i praksis. Forløbet afsluttes med eksamen og certificering med diplom.


Forløbet giver dig en enestående mulighed for at få en kombination af både teori og praktisk anvendelig CSR-viden og værktøjer, som udover at opgradere din egen faglighed og CV også giver dig mulighed for at udarbejde en CSR-handlingsplan for din egen virksomhed.

Copyright © TANIA ELLIS - The Social Business Company®. All Rights Reserved.

Vi samarbejder med

Hvorfor kan uddannelsen betale sig for din virksomhed?


Hvis uddannelsen skal betales af din arbejdsgiver, har du måske brug for nogle overbevisende argumenter for, hvorfor uddannelsen er investeringen værd. Her er 6 gode grunde, som du måske kan bruge: